/

พลาสม่า ราคา/เครื่อง

42 นิ้ว
2,000  บาท 
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเจ้าหน้าที่

Full HD  
รับสัญญาณ USB , HDMI , PC , RCA
3,000  บาท
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเจ้าหน้าที่
Full HD  สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
รับสัญญาณ  USB , HDMI , PC , RCA


72 นิ้ว

6,000  บาท
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเจ้าหน้าที่

Full HD
รับสัญญาณ USB , HDMI , PC , RCA 
        
 
                  ผลงานการติดตั้ง

 - 
การประชุมเชิงวิชาการธนาคารออมสิน
 - งานประชุมวิชาการบนเรือเจ้าพระยา
 - พิธีปล่อยแถวสายตลวจ ตำรวจท่องเที่ยว
 - งานปีใหม่ บ.เมืองไทยประกันชีวิต


 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 8 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
312 คน
4531 คน
35803 คน
เริ่มเมื่อ 2012-03-15